Uluslararası standartlar,
sürdürülebilir uygulamalar,
doğa dostu projeler.
Her biriyle gurur duyduğumuz
projelerimizle tanışmaya ne dersiniz?
Batıkent Ergazi Mahallesi Batı Bulvarı
2330 Sokak No:1 Yenimahalle/Ankara
Yol tarifi Al 444 81 91 Instagram

Gizlilik ve Çerez Politikası

Gökdemir Grup İnşaat Mimarlık Mühendislik Makine Yapı Tesisat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra kısaca GÖKDEMİR GRUP olarak anılacaktır) tarafından işletilen web sitesini ziyaret edenlerin (“ziyaretçi”) kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”) ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla GÖKDEMİR GRUP tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir. Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, finansal verileriniz, mesleki verileriniz, vize/pasaport verileriniz, görsel/işitsel verileriniz, projelerimizden ne şekilde haberdar olduğunuza ve projelerimiz kapsamındaki tercih ve taleplerinize ilişkin kişisel verileriniz, taşıt verileriniz ve imza verilerinizden oluşan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirket müşterisi olmanız nedeniyle, Şirket tarafından;
• Müşteri memnuniyetine ait süreçlerin yönetilmesi,
• Teklif ve ödemelere ait ilgili finansal süreçlerin yürütülmesi,
• Senet ve faturaların düzenlenmesi ile takibi de dahil olmak üzere satış öncesi ve sonrası finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Cari hesap süreçlerinin yönetilmesi,
• Şirket kampanya ve projelerine ilişkin bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
• Marka bilinirliğinin sağlanması ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İlgili sözleşme ve protokol süreçlerinin yürütülmesi,
• Kargo gönderilerinin oluşturulabilmesi ve takibi,
• Taşınmaz satışı sonrası elektrik, su ve doğalgaz temin edilmesi,
• Şirket projelerine ilişkin hukuki süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla muvafakatname, vekaletname, yetki belgesi ve ilgili diğer dokümanların oluşturulması,
• Şirket fiziksel mekân güvenliğinin temin edilmesi ve
• İlgili hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla; Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize ya da bağlı ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, ziyaretçinin izniyle web sitemize ek olarak google.com, facebook.com, twitter.com, instagram.com, linkedin.com, youtube.com ve diğer sosyal meda alanlarına da çerezler uygulanmaktadır.

4. Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İstatistikler: Bu çerezler, web sitesine gelen ziyaretçi sayısı, benzersiz ziyaretçi sayısı, web sitesinin hangi sayfalarının ziyaret edildiği, ziyaretin kaynağı vb. bilgileri depolar. Bu veriler, web sitesinin ne kadar iyi performans gösterdiğini ve analiz etmemize yardımcı olur. Pazarlama: Bu çerezler, size gösterdiğimiz reklamları sizin için anlamlı olacak şekilde kişiselleştirmek için kullanılır. Bu çerezler ayrıca bu reklam kampanyalarının verimliliğini takip etmemize yardımcı olur. Bu çerezlerde depolanan bilgiler, üçüncü taraf reklam sağlayıcıları tarafından size tarayıcıdaki diğer web sitelerinde reklam göstermek için de kullanılabilir.

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Tercihler: Bu çerezler ayarlarınızı kaydetmemize ve dil tercihleri gibi tarama tercihlerinizi belirlememize yardımcı olur, böylece web sitesine gelecekteki ziyaretlerinizde daha iyi ve verimli bir deneyime sahip olursunuz.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Çerez Türü Açıklama
Oturum Çerezleri Ziyaretçilerin web sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezler. İnternet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamak amacını taşır.
Kalıcı Çerezler Web sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleri. Tercihleri hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar aracılığıyla cihazda depolanır.
Teknik Çerezler Web sitesinin çalışmasını sağlamak, çalışmayan sayfaları ve alanları tespit etmek amacıyla kullanılan çerezler.
Otantikasyon Çerezleri Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, her sayfada site kullanıcısı olduklarını belirleyerek şifre girmelerini her sayfada tekrarlamalarını önleyen çerezler.
Flash Çerezleri İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleri.
Kişiselleştirme Çerezleri Kullanıcıların dil gibi tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyaretlerinde hatırlamak için kullanılan çerezler.
Analitik Çerezler Web sitesini ziyaret edenlerin sayısını, görüntülenen sayfaları, ziyaret saatlerini, sayfaları kaydırma hareketlerini takip eden çerezler.

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

• İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
• İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
• İnternet Sitesinin, Sizin ve GÖKDEMİR GRUP’un hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

5. Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
6. Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, Başvuru Formunu GÖKDEMİR GRUP’a Fevzi Çakmak Mah. 38 Cad. No: 3 Sincan / Ankara adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat başvuru yaparak ya da Şirket’in e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresiniz (KEP) üzerinden veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine ileterek yapabilirsiniz.

7. Politika’nın Yürürlüğü

Bu Politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi halinde Politika’nın yürürlük tarihi revize edilir.

Gökdemir Grup İnşaat Mimarlık Mühendislik Makine Yapı Tesisat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni ile Açık Rıza Metni internet sitemizde yer almaktadır.